Týmto Vám PVPS, a.s. Poprad oznamuje, že dnes 12.12.2019 z dôvodu havárie vodovodného potrubia bude v obci Ždiar prerušená dodávka pitnej vody do odstránenia poruchy. Náhradné zásobovanie cisternou.
Z dôvodu odstraňovania závažnej poruchy môže dôjsť k zhoršeniu senzorických vlastností vody v sieti verejného vodovodu, alebo celkom k výpadku vody u niektorých spotrebiteľov. Preto odporúčame obyvateľom aby si pitnú vodu načerpali z poskytnutých cisterien v priebehu dnešného dňa.

dispečing Poprad

Podtatranská vodárenská

prevádzková spoločnosť, a.s.

Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

 tel: +421 52 7729 548