Obec Ždiar Vám oznamuje, že Obecný úrad v Ždiari, na základe zrušenia núdzového stavu, od 17.5.2021 pracuje v obvyklom režime podľa určených stránkových dní a stránkových hodín.