Farský úrad v Ždiari oznamuje, že od dňa 24.1.2023 /utorok/ do 27.1.2023 /piatok/ sa rušia sv. omše z dôvodu nemoci. Sv. omša sa bude slúžiť až v sobotu dňa 28.1.2023.