Obec Ždiar oznamuje obyvateľom obce a podnikateľským subjektom, že  zvoz TKO 12. decembra 2018 sa uskutoční bez kontrolných lístkov. Každá domácnosť má možnosť dať vyviesť 2 konvy o objeme 110 l.