SSC Košice oznamuje všetkým občanom, ktorí sa budú chcieť napojiť na nový vodný režim, ktorý je v súčasnej dobe vo výstavbe na ceste I/66, že si budú musieť zaobstarať na vlastné náklady revíznu šachtu podľa vzorového riešenia. /Nákres prílohou/

Pripojenie môže nastať len so súhlasom SSC Košice. Pripojiť možno len potrubie cez revíznu šachtu na podzemnú a povrchovú vodu. Znečistené vody, výtoky zo septikov a čističiek sú vylúčené.

Prílohy

  • pdf Scan
    File size: 174 KB Downloads: 609