Východoslovenská distribučná, a.s. oznamujeme obyvateľom obce, že v lokalite Antošovský vrch a Blaščacká dolina v dňoch 13. a 14. jún 2018 od 7:20 do 15:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác súvisiacich  s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.