Obec Ždiar  začala s rekonštrukčnými prácami chodníkov cintorína a úpravy plochy pred kostolom. Prosíme občanov o strpenie týchto prác a žiadame o neparkovanie na ploche pred kostolom. Za pochopenie ďakujeme.