Stavebný úrad obce Ždiar oznamuje, že v dňoch 28.8. – 31.8.2023 pracovníčka Ing. Miriam Zavacká čerpe dovolenku.