Oznamujeme, že ambulancia všeobecnej lekárky MUDr. Slodičákovej na Zdravotnom stredisku v Ždiari bude v letných mesiacoch čerpať dovolenku v tomto rozsahu:

10.7 -14.7.2023,    Zástup:   MUDr. Brodanská Dominika, Garbiarska , Kežmarok   0948 524 233

14.8.- 18.8.2023,   Zástup : MUDr. Maďar Marián, Slovenská Ves , 0940 755 270, 0903 119 333

 28.8 –  5.9.2023,    Zástup : MUDr. Krzysik, Lendak , 052/ 459 65 46

 

 Akútne stavy ošetrenie do 10:00 hod., v prípade potreby LSPP Poprad, Kežmarok  denne od 16:00 hod.