Vážení samostatne hospodáriaci roľníci obce Ždiar,

v zmysle nových usmernení v zakresľovaní máp v aplikácii GSAA, pri predkladaní žiadostí o priame podpory na plochu na Pôdohospodársku platobnú agentúru v roku 2018,

si Vám dovoľujem poskytnúť našu bezplatnú pomoc pri zakresľovaní parciel na mapy pred podaním samotných žiadostí.

V prípade záujmu o pomoc pri zakresľovaní ma  kontaktuje na tel.č.: 0944 505 343.

Zároveň chcem poprosiť aj SHR, ktorí už podali žiadosti na PPA, aby ma bezodkladne kontaktovali, nakoľko mapy boli zakreslené nesprávne a hrozí zastavenie vyplácania priamych podpôr za rok 2018 pre  k.ú. Ždiar.

S úctou

Ing. Martin Majerský,konateľ spoločnosti K+P Ekokrm, s. r. o.