Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 25.7.2022 sa kosia priestory cintrína.