Vážení občania,

žiadame Vás, aby ste využili tieto pekné dni na úpravu hrobových miest a tiež na vyčistenie okolia hrobových miest od popadaných výzdob a porozbíjaných kahancov po víchrici, ktorá sa prehnala našou obcou počas tohto  týždňa.

Minulý týždeň VSD Košice zabezpečovala orezávanie stromov popod elektrické vedenie v intraviláne obce a ostali odrezané konáre popod NN vedenie. Žiadame Vás, aby ste vyčistili rigoly okolo obecnej cesty od konárov, ale tiež povyhrabávali lístie okolo rigolov a z rigolov, nakoľko nám v zimných mesiacoch topiaci sa sneh môže spôsobiť upchávanie priepustov, čím dôjde k poškodzovaniu rigolov, ciest a pozemkov.

Ďakujeme za pochopenie.