Obec Ždiar, v zastúpení Ing. Pavlom Bekešom, starostom obce Vám oznamuje, že na základe opatrení prijatých Vládou Slovenskej republiky, uznesením č. 123 zo dňa 28.2.2021, Obecný úrad v Ždiari bude pracovať v obmedzenom režime od 3.3.2021 s pracovnou dobou od 8:00 – 9:00 hod. do odvolania, s cieľom spomalenia šírenia koronavírusu Covid-19. Občanov prosíme o vybavovanie najnutnejších záležitostí za dodržiavania prísnych epidemiologických opatrení.