Obecný úrad Ždiar oznamuje, že od 1.6.2020 pracuje v obvyklom režime podľa určených stránkových dní a hodín.