Na základe mimoriadnej situácie vyhlásenej Vládou Slovenskej republiky od 12.3.2020 od 6:00 hod.  oznamujeme občanom obce, že Obecný úrad Ždiar bude od 16.03.2020 pracovať v núdzovom režime, stránkové hodiny budú obmedzené od 7:00 hod do 10:00 hod. Žiadame občanov o vybavovanie svojich potrebných náležitostí elektronickou poštou, len v nutných prípadoch o vybavovanie s osobnou návštevou na obecnom úrade.