Vážení ubytovatelia,
Vaše ubytovacie zariadenie je publikované na oficiálnych web stránkach Obce Ždiar www.zdiar.sk. V prípade záujmu prezentácie aj v kalendárnom roku 2020 je povinnosť zaplatiť poplatok do 31. januára 2020 do pokladne Obce Ždiar alebo prevodným príkazom na účet obce.

Výška poplatkov:

priváty a chaty: 16,60 €

penzióny:         26,60 €

hotely:             33,20 €

 

Údaje pri platbe prevodným príkazom:

IBAN: SK37 0200 0000 0000 2712 7562

VS: 2020

KS: 0308

Suma: poplatok podľa ubytovacieho zariadenia

ŠS: (súpisné číslo Vášho ubytovacieho zariadenia)