K oslavám Vianoc a Nového roka je nevyhnutne pristupovať zodpovedne.

Vianoce, sviatky pokoja, sú predo dvermi, a tak finišujú aj prípravy na ne. Žiaľ, s ich slávením, no najmä s oslavou príchodu nového roka, sa spája tiež zaužívaný zvyk, ktorým je odpaľovanie ohňostrojov. Hoci farebné efekty s výraznou zvukovou kulisou dokážu zaujať, netreba zabúdať na negatívne aspekty, ktoré sú ich súčasťou.

Obec Ždiar preto vyzýva všetkých občanov obce a jej návštevníkov, aby počas vianočných sviatkov a Silvestra nepožívali zábavnú pyrotechniku v celom katastri obce Ždiar, ktorá je zakázaná VZN a tiež zákonom o Tatranskom národnom parku.

Zdraviu škodlivé splodiny ako napríklad ťažké kovy, hluk (ktorý traumatizuje najmä zvieratá či už vo voľnej prírode, ako aj našich domácich miláčikov), smrad, zostávajúci neporiadok a v neposlednom rade záťaž pre naše peňaženky – to všetko k ohňostroju patrí tiež.

Zábavná pyrotechnika nemá s ekologickým prístupom nič spoločné. Skúsme preto spoločne už tieto Vianoce svoj pozitívny vzťah k životnému prostrediu preukázať tým, že sa vzdáme prchavých radostí a efektov „pre oko“… Míňajme svoje peniaze zmysluplne, vzdajme sa ohňostrojov a naopak, svoju pomoc poskytnime ľuďom vo svojom okolí.

Koncoročné sviatočné dni by však mali byť v prvom rade o spolupatričnosti k sebe navzájom, o tolerancii k druhým, ale takisto k prírode, ktorej my ľudia dávame zabrať čoraz viac a viac.

Zostáva na zamyslenie, či je tento druh zábavy, potešenia naozaj nevyhnutný k tomu, aby sme si sviatky vychutnali naplno.

Preto Vás žiadam občanov našej peknej obce, aby ste túto našu spoločnú požiadavku tlmočili aj Vašim cteným hosťom.

 

 

Ždiar 20.12.2019                                                                                              Ing. Pavol Bekeš, starosta obce