Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade s cieľom predísť šíreniu vírusu prijal nasledovné opatrenia: Viac informácií v prílohe

Prílohy