Obec Ždiar oznamuje obyvateľom obce a podnikateľským subjektom, že  odvoz TKO dňa 25. 4. 2024 sa uskutoční bez kontrolných lístkov. Každá domácnosť má možnosť vývozu 2 smetných nádob.