Obec Ždiar oznamuje obyvateľom obce a podnikateľským subjektom, že  odvoz TKO dňa 8. 12. 2022 sa uskutoční bez kontrolných lístkov. Každá domácnosť má možnosť vývozu 2 smetných nádob.