Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Poprad od 6.9.2019 od 12:00 hod.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy