Obec Ždiar oznamuje, že v sobotu  16. júna 2018 sa uskutoční povinné očkovanie psov proti besnote a tuberkulinácia hovädzieho dobytka MVDr. Želonkom.

Cena očkovania a tuberkulinácie  8,00 €.

Bachledova dolina                11:15
Antošovský vrch                   11:45
Sintra                                    12:00
Píla                                        12:15
Požiarna zbrojnica                12:30
Goralská karčma                   12:45
Odbočka                               13:00