Obec Ždiar oznamuje, že v sobotu  17. júla 2021 sa uskutoční povinné očkovanie psov proti besnote, čipovanie a tuberkulinácia hovädzieho dobytka MVDr. Želonkom.

Cena očkovania a tuberkulinácie:  8,00 Eur

Cena čipovania psov: 10,00 Eur

Bachledova dolina            10:45
Antošovský vrch                11:15
Sintra                                   11:30
Píla                                       11:45
Požiarna zbrojnica            12:15
Goralská karčma               12:30
Odbočka                             12:45

Menu