V dôsledku mimoriadnej situácie, kde počas povodne bolo v Tatranskej Javorine poškodené vodovodné potrubie, ktoré zásobuje Obec Ždiar, je stav zásobovania pitnou vodou v núdzovom režime.

PVPS Poprad zásobuje vodojem pitnou vodou cisternami, aby sa dostala k väčšine domácností. Obec Ždiar prostredníctvom DHZ rozváža úžitkovú vodu v tej časti obce, kde voda z verejného vodovodu vôbec netečie. Žiadame Vás, aby ste čo najšetrnejšie zaobchádzali s pitnou vodou, aby sa dostala do každej domácnosti.

V popoludňajších hodinách dňa 23.7.2018 od 16.00 do 17.00 hod. pôjde cisterna s pitnou vodou z dolného konca dediny od materskej školy smerom na horný koniec dediny. Kde si môžete doplniť zásoby pitnej vody.