Oznamujeme obyvateľom obce a podnikateľským subjektom, že spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o. nám dňa 7.1.2020 oznámila zmenu termínu zvozu TKO na rok 2020. Zvoz sa bude uskutočňovať v nepárny týždeň vo štvrtok. Prvý zvoz TKO sa uskutoční dňa až 16.1.2020.