Obec Ždiar vyzýva všetkých prevádzkovateľov ubytovacích a lyžiarskych zariadení, klientov ubytovacích zariadení a obyvateľov obce, aby v čase silvestrovskej noci a novoročných sviatkov neorganizovali akcie s použitím zábavnej pyrotechniky.
V obci sa nachádzajú tri pamiatkové zóny s drevenicami zaradenými do pamiatkového kultúrneho dedičstva, veľa dreveníc a hospodárskych objektov z dreva. Súčasný stav počasia bez snehovej prikrývky  predstavuje vysoké riziko požiaru. Použitie pyrotechniky bez súhlasu a povolenej výnimky je porušenie ustanovení zákona o ochrane prírody, VZN obce o ochrane pred požiarmi.
Obec Ždiar verí, že spoločne si vychutnáme príjemnú a zábavnou technikou neručenú silvestrovskú noc a novoročné sviatky v našej obci.