V piatok 7. decembra 2018 po sv. omši pred farským kostolom privítame  Mikuláša, ktorý príde s košom sladkostí pre naše deti a rozsvieti svetlá vianočného stromčeka.