Obecné zastupiteľstvo v Ždiari na svojom zasadnutí dňa 29.11.2023 schválilo Návrh rozpočtu na rok 2024.

Prílohy