Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo kalendár „Návrat žiakov do škôl“, ktorý ma odporúčací charakter, RÚVZ môže rozhodnúť o prísnejších podmienkach v regióne. Kalendár návratu žiakov do škôl v prílohe.

Prílohy