Obec Ždiar zabezpečila, na základe mimoriadnej situácie v obci s pitnou vodou, odvoz plastov na stredu dňa 1.8.2018 od 7:00 hod.