Obec Ždiar a Obec Tatranská Javorina majú vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity od stredy 18.7.2018. Následkom silných dažďov, kde spadlo cca 200 mm zrážok, nastala mimoriadna situácia. V obci boli poškodené obecné cesty, zatopené pivnice a suterény rodinných domov, zosuvy pôdy.

V Tatranskej Javorine prívalová voda poškodila úpravňu vody, celú nasávaciu časť pred úpravňou, zatopila samotnú úpravňu vody. Živel zničil a poškodil vodovodné potrubie, ktoré slúžilo ako prívod vody do našej obce. V dôsledku krízovej situácie je naša obce zásobovaná pitnou vodou v núdzovom stave cisternami PVPS Poprad. Cisterny zásobujú vodojem pitnou vodou, aby sa voda dostala k väčšine domácností. Domácnosti, ktoré sú stále bez vody sú zásobované pitnou vodou cisternami. O presných časových termínoch rozvozu pitnej vody Vás budeme informovať. Po dlhej a ťažkej komunikácii s PVPS Poprad, ktorá pristúpila na pravidelný rozvoz pitnej vody, tento rozvoz stále nie je potvrdený. Úžitkovú vodu rozváža hasičské auto DHZ Ždiar.

Od pondelka 23.7.2018 po poklese hladiny vody v Tatranskej Javorine mali všetky organizácie začať so záchrannými prácami na sprístupnení cesty k úpravni vody, na oprave vodovodného potrubia, rekonštrukcii elektrického vedenia. Z dôvodu, že okrem energetikov, ostatné organizácie s prácami nezačali, obec Ždiar požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Ministerstvo životného prostredia SR a Úrad vlády SR, aby z ich pozície začali riešiť stav po povodni.

Obec Ždiar od povodne zabezpečuje záchranné práce na odstraňovaní nánosov hliny, čistenia priepustov a oprave ciest.

Vážení občania, žiadame Vás v tejto krízovej situácii o šetrné zaobchádzanie s pitnou vodou, aby sa voda dostala k ďalším domácnostiam.