Obec Ždiar vyhlásila mimoriadnu situáciu dňa 12.11.2019 o 23.00 hod. starostom obce Ing. Pavlom Bekešom na základe mimoriadnej udalosti, a to víchrice počas dňa a noci dňa 12.11.2019, ktorá spolu s dažďom začala spôsobovať škody na súkromnom majetku, majetku obce, na zariadeniach SSC Košice, na zariadeniach VSD Košice, na porastoch súkromných lesov a lesov mesta Spišská Belá.  Boli nasadení profesionálni hasiči, hasiči DHZ Ždiar, pomáhajú i obyvatelia obce.