Aj do Ždiaru zavítal Mikuláš s anjelom a čertom, aby potešil balíčkom sladkostí ždiarske deti. Deti sa odmenili básničkou či pesničkou, niektoré i slzičkou.