Obec Ždiar realizovala sériu mäkkých, kultúrno-spoločenských a propagačných aktivít vďaka poskytnutí finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre spoločný projekt na realizáciu mikroprojektu „Zachovanie dedičstva Goralov v slovensko-poľskom pohraničí“, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 medzi Zväzkom Euroregión Tatry, Prešovským samosprávnym krajom a poľským partnerom Gminou Bukowina Tatrzańska. Celková hodnota mikroprojektu je 117 361,04 Eur.
Obec Ždiar aj Gmina Bukowina Tatrzańska predstavujú dve dôležité kultúrno-historické centrá pohraničia, ktoré sú navštevované pre ich prírodné krásy. Vďaka bohatej spoločnej histórii a duchovnému odkazu dedičstva Goralov sa realizoval projekt, ktorým sa upriamila pozornosť na kultúrny odkaz zo spoločnej minulosti. Cieľom projektu bolo spropagovať kultúru a život Goralov súčasným generáciám a posilniť kultúrne a spoločenské hodnoty pohraničia. Obec Ždiar zrealizovala rekonštrukciu podkrovných priestorov Múzea Ždiarsky dom a otvorila Galériu fotografií v Ždiarskom dome. Vernisáž historických fotografií zo života Goralov, zo zbierky folklórneho nadšenca Petra Michaláka (*1974 – †2017), sa konala 26. októbra 2017 za účasti pozvaných hostí slovensko-poľského pohraničia.