Obec Ždiar oznamuje širokej verejnosti, návštevníkom a turistom obce, že v roku 2020 zrušila všetky kultúrne a športové podujatia z dôvodu pandémia Covid – 19.