Oznamujeme všetkým žiakom v základnej škole a občanom obce Ždiar, že je možnosť sa korčuľovať na ľadovom klzisku za farou v tomto režime:

  1. Voľné korčuľovanie od 7:00 – 18:00 hod.
  2. Hokej od 18:00 hod – 22:00 hod.

Hokej je možné hrať aj v čase voľného korčuľovania, ale iba za podmienok, že je klzisko voľné. V prípade, že je o voľné korčuľovanie záujem zo strany detí alebo dospelých, sa musí hokej prerušiť.

Používaním a vstupom na klzisko každý užívateľ preberá zodpovednosť za úrazy a škody na ľadovom klzisku.

Ľadové klzisko za farou môžu užívať len občania s trvalým pobytom v Ždiari.