Základná organizácia – Slovenský odborový zväz verejnej správy Obecné úrady so sídlom vo Veľkej Lomnici zastúpená predsedníčkou Magdalénou Guzyovou na druhej strane uzatvárajú túto Kolektívnu zmluvu na rok 2018…

Prílohy