Odvoz tuhého komunálneho odpadu v roku 2022 opäť každý nepárny týždeň v mesiaci vo štvrtok. Prvý zvoz 6. januára 2022. Kalendár zberu triedeného odpadu v prílohe.

Prílohy