Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Tatranskej Javorine prijme na miesto technického pracovníka

do laboratórií zamestnanca s ukončeným stredoškolským vzdelaním.

Nástup možný od 1.11.2020.

Záujemci sa môžu hlásiť na telefónnom čísle 052 4499108 alebo na e-maile ihmb@uniza.sk.

Pohovor s možnými uchádzačmi bude 21.10.2020 v Tatranskej Javorine.