Vážení rodičia,

na základe odporúčaní sa aj naša materská škola pripravuje na obnovenie prevádzky od 1.6.2020. Zabezpečenie všetkých hygienických opatrení a odporúčaní, aby boli deti v bezpečí, bude samozrejmosťou.

Prednostne budú prijímané deti podľa daných kritérií zriaďovateľom (zdravotníckych pracovníkov, policajtov, hasičov, ozbrojených síl, deti pedagogických a odborných pracovníkov, deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku a tiež deti, ktoré majú od 1. septembra plniť povinnú školskú dochádzku – predškolákov), najviac však 15 detí v jednej skupine.

Viac Informácií v prílohe.

 

Prílohy