II. kolo voľby prezidenta SR sa koná 6.4.2024 od 7:00 hod. do 22:00 hod. na Obecnom úrade v Ždiari /hasičská zbrojnica/. Voliči so zdravotným postihnutím môžu požiadať o prenosnú urnu do 5.4.2024 do 11:30 hod. na obecnom úrade na tel: č. 4498182, 4498100 a v deň volieb okrskovú volebnú komisiu.