V sobotu 9.12.2017 sa ukončili práce na havarijnom stave kanalizácie v areáli základnej školy, kde  v hĺbke 4 m sa vymenila časť kanalizačného potrubia. Základnú školu čakajú ešte terénne úpravy na školskom pozemku.