Obec Ždiar Vás pozýva na HASIČSKÝ  DEŇ dňa 30. júla 2023 o 13.00 hod. do  Monkovej doliny

 

Program:

Zahájenie hasičského dňa

Požiarny útok na pevný cieľ

Štafeta družstiev

Vyhodnotenie

 

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny programu!

Prílohy