V nedeľu 28. júla 2019 o 13.00 hod. v Monkovej doline sa konala „Hasičská súťaž o pohár starostu obce“ za účasti Dobrovoľných hasičských zborov z Tatranskej Lomnice, Novej Lesnej, Lendaku, Mlynice, Tatranskej Kotliny a domáceho družstva DHZ Ždiar.

Súťažilo sa v disciplínach: požiarny útok a štafeta, na ktoré dohliadali páni rozhodcovia pod vedením p. Kováča. Družstvá mužov a žien si mohli overiť svoje schopnosti, niektorým prialo športové šťastie viac, niektorým menej. Víťazmi v disciplíne požiarny útok s vodou sa stali hasiči z Lendaku a v disciplíne hasičský útok štafeta sa stali domáci hasiči zo Ždiaru. Za družstvo žien v disciplíne útok i štafeta víťazmi sa stalo družstvo z Lendaku.

Všetci hasiči a hasičky podali skvelý výkon a presvedčili nás o svoje vytrvalosti a kolektívnej súdržnosti. Poďakovanie patrí aj veliteľovi detského domáceho družstva zo Ždiaru, ktoré ukázalo, že venovať sa deťom aj v tejto disciplíne sa oplatí.