25. ročník Goralských folklórnych slávností ponúkol milovníkom ľudovej hudby, spevu a tanca za účasti folklórnych skupín z troch strán Tatier zážitky spojené s tradíciami a zvyklosťami. Účinkujúci z folklórnych skupín Male Podhale – Jurgov, Poľsko, Mladý Heligón – Rabčice, Hop Cup- Zakopane, Poľsko, Maguranka – Spišská Stará Ves, Frankovčan – Malá Franková, spevácka skupina z Lendaku Goroli a domáci DFS Ždiaranček a FSk Goral zo Ždiaru predviedli svoje nadšenie pre zachovanie svojich tradícií.

Sobotňajšie slnečné počasie prilákalo návštevníkov Goralských slávností a prišli na sv. omšu pod Ždiarsku vidlu a Havran, ktorú celebroval vdp. Matúš Perignáth. Program pokračoval vystúpením folklórnej skupiny z Lotyšska Denci, koncertom Zuzany Smatanovej s kapelou a hudobno-zábavnou skupinou Bravo.

Poďakovanie patrí všetkým sponzorom, ktorí prispeli na Goralské slávnosti finančnou čiastkou alebo vecnou cenou.