Toto usmernenie sa vydáva za účelom zvládnutia prípravy a následného vykonania testovania občanov obce Ždiar na prítomnosť ochorenia COVID-19.

  1. Testovanie sa uskutoční dňa 07.11 2020 a 08.11.2020 v čase od 08:00 h do 12:00 h a od 13:00 h do 20.00 h.
  2. Miestom na vykonanie testovania počas oboch dní budú priestory hasičskej zbrojnice Ždiar.
  3. Každý občan musí mať nasadené rúško, občiansky preukaz, kartičku zdravotnej poisťovne a vedieť číslo svojho telefónu.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy