28. marec je oslava všetkých pedagogických pracovníkov, ktorí odovzdávajú našim deťom množstvo vedomostí, skúseností, poznatkov, vychovávajú ich k hodnotám a tradíciám.  Povolanie učiteľa nie je ľahké. Vyžaduje si veľa trpezlivosti, ochoty, pochopenia, veľa úsilia a lásky k deťom. Za vašu zodpovednú a namáhavú prácu vám ďakuje vedenie obce Ždiar.