Okresný dopravný inšpektorát OR Policajného zboru v Poprade z hľadiska zachovania bezpečnosti cestnej premávky s poukazom na najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky t.j. chodcov zasiela výzvu na zverejnenie. Viac informácií v prílohe.

Prílohy

  • pdf Scan
    File size: 351 KB Downloads: 356