Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Poprad od 18. júna 2021 od 15:00 hod. do odvolania. Viac informácií v prílohe.

Prílohy