Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Poprad od 10. augusta 2020 od 10:00 hod. do odvolania.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy

  • pdf scan_1-1
    File size: 275 KB Downloads: 297