Na budove Hasičskej zbrojnice v Ždiari je od dnešného dňa, t.j. od 30. mája 2019 umiestnený automatický externý defibrilátor (AED). Je to zariadenie, ktoré pomáha pri poskytovaní prvej pomoci tým, že pomocou elektrického výboja je schopný obnoviť správny srdcový rytmus. Sám analyzuje pacientov stav a v prípade potreby použije elektrický výboj. Zrozumiteľné a jednoduché pokyny vydávané prístrojom umožnia použiť ho rýchlo a účinne. Prístroj je určený aj pre laikov, vydáva hlasové povely v slovenskom jazyku. Vďaka umiestneniu AED na budove hasičskej zbrojnice  môže v prípade náhleho zlyhania srdca výrazne zvýšiť šancu postihnutého na prežitie.